Artikel

Sju tecken på att du är en bra vuxen

innerlig kram till mamma från glad flicka

1. Du är intresserad och lyssnar

Du tar dig tid, uppmuntrar barnet att berätta och visar att du är intresserad av att veta mer. Genom att ställa öppna frågor låter du barnet själv formulera sina tankar. Om det är ett lite äldre barn följer du det på sociala medier och vet vilken typ av appar och spel det gillar.

2. Du tar barnets känslor på allvar

Barn kan ha raserianfall och sätta sig på tvären i tid och otid. Men du vet att känslor som rädsla, sorg eller frustration är helt naturligt att känna, och att utbrotten kan vara uttryck för just det. Du vet att barnet kan visa ilska på grund av rädsla, därför tröstar du och hjälper du barnet att känna igen svåra känslor. Då rustar du det att hantera liknande känslor nästa gång. Du berättar att du också kan känna oro inför nya utmaningar och att det är helt okej. Att det till och med kan vara bra att utmana sig själv och få uppleva att det inte var så läskigt, trots allt.

3. Du lär barnet värna sina behov

Vuxna idag lever i en stressig vardag med många måsten, både på jobbet och privat. Det är lätt att glömma bort sig själv när världen snurrar lite för fort. Därför avsätter du tid för återhämtning, gör saker för din egen skull. Då visar du barnet att du behöver göra saker som ger dig energi och styrka, för att få vara ditt bästa jag. Du visar att det är okej att stå upp för sina egna behov.

4. Du lär barnet att säga förlåt

Vuxna är inga supermänniskor, de kan göra både små och stora misstag. Det är helt okej att göra fel, så länge du ber om ursäkt och försöker dra lärdom av det hela. När du säger förlåt visar du att du är mänsklig och att alla erfarenheter ger chans till lärande.

5. Du är barnets trygghet i tillvaron

Forskning visar att en viktig förutsättning för att ett barn ska växa upp till en trygg vuxen är att de känner tillit till vuxenvärlden. Genom att se till barnets behov och möta det med värme vet barnet var tryggheten finns och var det kan finna tröst.

6. Du ger barnet villkorslös kärlek


Barn gör som de vuxna gör. Om ett barn blir avvisat, lär sig barnet att avvisa andra. Barn som blir avvisade slutar inte att älska, men de slutar att älska sig själva*. En bra vuxen möter barnet med villkorslös kärlek där det finns utrymme för både att göra misstag och att inte alltid tycka likadant.

7. Du litar på din magkänsla

Det är många som har åsikter om hur en bra vuxen ska vara. Lyssna på din egen magkänsla. Det finns inget facit på vad som är rätt och fel, utgå från hur du själv tycker att en bra förebild för barn ska vara.

 

Foto: SOS arkiv

*Herdis Palsdottir, EQ-terapeut, specialpedagog och grundare av EQ Institute
Övriga källor: nrk.no, Oppvekstrapporten 2013, Aftenposten, Itromso.no, forskning.no, ungdata.no, burfir.no

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2020-10-12

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar invald som expert i Socialstyrelsens nya råd

SOS Barnbyar har valts ut som en, av totalt 17 experter från civilsamhället, till nytt råd för barn och unga.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här