Nyhet

Barns rättigheter stärks i Sverige!

SOS Barnbyar välkomnar regeringens besked om att barnkonventionen ska inkorporeras i svensk lag. Att stärka barns rättigheter över lag gynnar alla barn, inte enbart barn som lever i utsatthet. Det enskilda barnets rättssäkerhet stärks och barns ställning generellt. För barn som lever i utsatthet kan inkorporeringen av barnkonventionen ha en avgörande betydelse, framförallt för de &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/barns-rattigheter-starks-i-sverige/">Continued</a>

Läs mer här

Nyhet

Oksana i Ukraina fick psykologiskt stöd och ett fast jobb – nu mår hela familjen bättre

I Ukraina lever många familjer i stor utsatthet och de senaste årens politiska konflikter har gjort att mycket av den begränsade sociala trygghet som fanns har krackelerat. Via SOS Barnbyars familjestärkande program kan familjer få hjälp med mat, renovering, hyra, sjuk- och hälsovård och stöd av psykologer. För Oksana blev det en vändning när hon &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/oksana-i-ukraina-fick-psykologiskt-stod-och-ett-fast-jobb-nu-mar-hela-familjen-battre/">Continued</a>

Läs mer här

Nyhet

Så här arbetar vi med skydd av barn

SOS Barnbyar är verksamma i 135 länder med totalt 40 000 anställda. Vi ger 84 500 barn familjebaserad omsorg och vi möjliggör en stabil, trygg uppväxt och utveckling för närmare 500 000 barn över hela världen genom våra familjestärkande program. Här kan du läsa mer om hur vi kontinuerligt arbetar för att skydda barnen i &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/sa-har-arbetar-vi-med-skydd-av-barn/">Continued</a>

Läs mer här

Nyhet

”Våld är en verklighet – och det gör ont”

-Det är viktigt att vi barn blir hörda då många barn lider av våld och fattigdom. Ofta lyssnar man inte på barn, inte ens föräldrar lyssnar. Men våld är en verklighet, och det gör ont. Leticia är medlem i den kommunala kommissionen för barn och ungdomar i hennes samhälle, San Ignacio i Paraguay. Som medlem &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/vald-ar-en-verklighet-och-det-gor-ont/">Continued</a>

Läs mer här

Nyhet

Fokus: stoppa våld mot barn

Sverige var först i världen med att lagstadga förbud mot våld mot barn 1979. Sedan dess har bara strax över 50 länder infört liknande lagar. Det betyder att ca 75% av världens länder fortfarande inte har lagar som förbjuder våld mot barn. -Jag tror att det bland annat är en fråga om attityder och kulturella &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/fokus-stoppa-vald-mot-barn/">Continued</a>

Läs mer här

Nyhet

SOS Barnbyar deltar i globalt toppmöte om våld mot barn

”End Violence Solutions Summit” i Stockholm är det första globala toppmötet om våld mot barn. Det arrangeras av Sveriges regering i samarbete med barnrättsallianserna Global Partnership End Violence against Children (GPEVaC) och WeProtect. SOS Barnbyar har inom den internationella federationen sedan flera år tillbaka drivit ett aktivt påverkansarbete kring våld mot barn och bland annat &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/sos-barnbyar-deltar-i-globalt-toppmote-mot-vald-mot-barn/">Continued</a>

Läs mer här

Nyhet

Bananodlingen blev Modestes räddning

Modeste är en av 203 familjer som fått stöd genom det familjestärkande programmet i Muyinga i Burundi, efter hennes man dog och lämnade henne med tre barn. Hon hade inte råd med varken mat, kläder eller möjlighet att skicka barnen till skolan eller ta dem till doktorn. Marken hon ägde var för liten för att &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/bananodling-blev-raddning/">Continued</a>

Läs mer här

Nyhet

Stöd till Rohingya-kvinnor och barn i Bangladesh

SOS Barnbyar planerar att hjälpa Rohingya-barn vid flyktingcentren Kutupalong och Balukhali genom flera insatser. Båda flyktinglägren ligger inom 200 km från Chittagong, där SOS Barnbyar Bangladesh har en barnby, ett ungdomsboende och andra program. Ghulam Ahmed Ishaque, chef för SOS Barnbyar Bangladesh, svarar på frågor om flyktingläget i landet och det brådskande behovet hos barnen:. &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/stod-till-rohingya-kvinnor-och-barn-i-bangladesh/">Continued</a>

Läs mer här

Nyhet

”Finns alla skäl i världen att stötta en sån här verksamhet” – intervju med Robert Aschberg

Robert Aschberg säger att han inte vill verka luttrad, men han hade inga större förväntningar innan han reste till Nepal för att spela in ”En resa för livet”. Även om han inte varit i Nepal tidigare, så har många resor gått till utsatta och fattiga länder. Den här gången fick han ändå se mer än &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/finns-alla-skal-i-varlden-att-stotta-en-san-har-verksamhet/">Continued</a>

Läs mer här