Nyhet

Drottning Silvia mötte ungdomar i Hammarkullen

Måndagen 24 april gästade drottning Silvia vårt ungdomscenter i Hammarkullen i Göteborg. Hon fick träffa våra mentorer som arbetar med att stödja ensamkommande barn. Hon fick också möta några av ungdomarna och lyssna till deras erfarenheter, tankar och drömmar. Det blev ett möte fyllt av förståelse skratt och utbyte av erfarenheter. Efter besöket konstaterade Drottning Silvia att &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/drottning-silvia-traffade-unga-i-hammarkullen/">Continued</a>

Läs mer här

Nyhet

Så påverkas SOS Barnbyar av översvämningarna i Peru

SOS Barnbyar har verksamhet på 12 platser  i Peru. Totalt får över 10 000 barn och föräldrar någon form av stöd via SOS Barnbyar i landet.

Läs mer här

Nyhet

Kriget i Syrien nu inne på sitt sjunde år

SOS Barnbyar har arbetat i landet sedan 1981 och har under de senaste åren ökat insatserna i takt med att kriget eskalerat.  SOS Barnbyars internationella chef för katastrofinsatser, Andreas Papp, besökte nyligen SOS Barnbyars hjälpcenter för familjer på flykt från sina hem i Aleppo. Här distribueras mat till ungefär 18 000 personer dagligen, det finns dricksvatten och barnvänliga &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/kriget-i-syrien-nu-inne-pa-sitt-sjunde-ar/">Continued</a>

Läs mer här

Nyhet

SOS Barnbyar stärker katastrofarbetet i Etiopien

Torkan i södra och östra Afrika är akut och missväxten som följer i dess spår har orsakat svält bland miljoner människor. Nu ökar SOS Barnbyar insatserna för att lindra nöden. SOS Barnbyar inledde förra året räddningsprogram, i främst Etiopien och Malawi, efter varningar om att miljontals människor stod inför svår mat- och vattenbrist till följd &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/sos-barnbyar-starker-katastrofarbetet-i-etiopien/">Continued</a>

Läs mer här

Nyhet

Familjer evakuerade efter cyklon i Moçambique

SOS Barnbyar Moçambique rapporterar att alla barn och personal i byn i Inhambane är oskadda och säkra efter att den kraftiga tropiska cyklonen Dineo dragit över landets södra kustprovinser i förra veckan. Cyklonen Dineo orsakade omfattande skador när den passerade genom provinserna Inhambane och Gaza i Moçambique. Nästan samtliga 15 byggnader i SOS barnby Inhambane skadades &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/familjer-evakuerade-efter-cyklon-i-mocambique/">Continued</a>

Läs mer här

Nyhet

Musikhjälpen ger utbildning åt barn på flykt i Niger

Tusentals barn och vuxna är på flykt undan krig och terror i Niger. Nu har SOS Barnbyar tack vare Musikhjälpen och Radiohjälpen fått 1,3 miljoner kronor för att barn på flykt i Niger ska få gå i skolan. SOS Barnbyar har bedrivit nödhjälp i området sedan 2015. Hittills har vi erbjudit skydd, psykologiskt stöd, hälsovård, &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/musikhjalpen-ger-utbildning-at-barn-pa-flykt-i-niger/">Continued</a>

Läs mer här