Nyhet

Barn har evakuerats från Rafah

Totalt 68 barn och 11 anställda och deras familjer har evakuerats från vår barnby i Rafah, Gaza. Vi har arbetat genom diplomatiska kanaler med alla relevanta myndigheter för att föra barnen och de vuxna till Betlehem på Västbanken, där de säkert anlände den 11 mars.

Foto: SOS Barnbyar Palestina

Barnen, som är mellan två och 14 år gamla, tas om hand av SOS Barnbyar i Betlehem, eftersom de redan hade förlorat föräldrars omsorg innan kriget. De mår bra under omständigheterna och fortsätter att få omsorg och psykologiskt stöd av oss.

Barnen följdes av sina våra anställda på vägen till Betlehem. Vi fick samtycke från de som har laglig vårdnad av barnen.

Den framgångsrika evakueringen ger en glimt av hopp. Samtidigt är vår oro fortfarande med alla barn som fortfarande är i fara i Gaza.

SOS Barnbyars huvudsakliga fokus är alltid välbefinnandet för barnen oavsett politik. Vi följer internationell humanitär rätt och upprätthåller de humanitära principerna om humanitet, opartiskhet, neutralitet och oberoende.

SOS Barnbyar har stöttat barn som har förlorat eller riskerar att förlora föräldrars omsorg både i Israel och Palestina i årtionden och stöttar familjer för att förhindra att de splittras.

Även om barnen nu är relativt säkra är vi fortfarande mycket oroade över alla andra barn och människor som fortfarande är i allvarlig fara i Gazaremsan. SOS Barnbyar fortsätter att tillhandahålla humanitär hjälp i Gazaremsan. SOS Barnbyar i Rafah är fortfarande en viktig humanitär plats som måste skyddas och som erbjuder livräddande åtgärder till barn och familjer i behov. Vissa barn i barnbyn evakuerades inte eftersom samtycke inte gavs av deras släktingar. I Rafah tar vi också emot barn som blivit ensamma i den pågående konflikten. När det är möjligt och för barnets bästa strävar vi efter att placera dessa barn hos släktingar. Vi tar också emot över 100 internflyktingar, varav många är barn.

Vi uppmanar alla parter att behandla och skydda barn som påverkas av konflikten i enlighet med internationell lag. Varje barn har rätt till ett tryggt liv. Vi kommer att fortsätta vårt arbete i Gaza och fortsätta att stödja barn och familjer i denna livshotande situation så gott vi kan.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2024-03-12

Liknande

Nyhet

Psykologiskt stöd ger barn trygghet efter missilattacken mot Israel

De iranska attackerna mot Israel i söndags orsakade rädsla och oro hos barn och ungdomar i våra program i landet. En 7-årig flicka skadades.

Läs mer här

Artikel

"Barnen visste att när vi säger: 'Det är dags att gå!' då är det dags att gå."

Nyligen evakuerade vi 68 barn, samt 11 medarbetare och deras familjer, från barnbyn i Rafah, Gaza. I den här intervjun berättar Samy Ajjour, programchef för SOS Barnbyar i Rafah, om evakueringen och hur det går för barnen sedan de anlände i Betlehem.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här