Nyhet

Barn har flyttats från barnbyn i Rafah

Den 28 maj påbörjade vi en akut omplacering av barn och vuxna från barnbyn i Rafah på grund av en dramatiskt ökad säkerhetsrisk. Alla barn som bodde i Rafah anlände oskadda till en alternativ plats i centrala Gaza.

Förstörelse i Gaza. Foto: Salah Hosny

I och med den akuta flytten kommer barnbyn i Rafah att upphöra att vara en humanitär plats för lokalsamhället och internflyktingar i Rafah. Vi fortsätter att stötta barn på den nya platsen i centrala Gaza.

− Det är SOS Barnbyars tydliga avsikt att återupprätta det viktiga humanitära stödet till lokalbefolkningen i Gaza så snart som möjligt, säger Ghada Hirzallah, generalsekreterare på SOS Barnbyar i Palestina.

De som förflyttats är barn, personal, tidigare programdeltagare och deras familjer. De har nått sina provisoriska nya platser, som ligger inom det område som betecknas som en ”säker zon”. Vi noterar med stor oro att tidigare humanitära ”säkerhetszoner” har varit mål för dödliga attacker. Vi uppmanar därför alla parter i kriget att skydda civilbefolkningen, vilket är deras skyldighet enligt internationell humanitär rätt.

De flesta av barnen och personalen som bodde i barnbyn i Rafah evakuerades till Västbanken i mars. Det var möjligt tack vare samarbete med alla sidor i konflikten. Dessa barn är nu relativt säkra och har återupptagit sin vanliga utbildning.

Barn är alltid de som lider mest i alla krig. Många av de barn som befann sig i vår barnby i Rafah har förflyttats flera gånger för att undkomma striderna.

Vi upprepar vår uppmaning om ett omedelbart slut på stridigheterna för att garantera säkerheten för barn, ungdomar och familjer i staden Rafah och resten av Gaza.

Vi uppmanar alla aktörer att snarast möjligt behandla och skydda barn som drabbats av konflikten i enlighet med internationell rätt. Varje barn har rätt till ett tryggt liv. Vi kommer att fortsätta vårt arbete i Gaza och fortsätta att stödja barn och familjer i denna livshotande situation så gott vi kan.

De nya platserna dit barn och vårdgivare tvingades flytta är humanitära platser som skyddas enligt internationell rätt. Som sådana får parterna i konflikten inte rikta in sig på dessa platser och under inga omständigheter använda dem för militära ändamål.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2024-05-30

Liknande

Nyhet

Familjer evakuerades från Charkiv

SOS Barnbyar har evakuerat 17 familjer från våldet i Charkiv till västra Ukraina. Där har de fått boende för de närmaste månaderna. Nu slipper barnen höra flyglarmen under nätterna.

Läs mer här

Artikel

Klimatkrisen drabbar familjer i Brasilien och Kenya

Extremväder påverkar familjer från Brasilien till Kenya. De kraftiga regnen och översvämningarna i södra Brasilien, liksom i Östafrika, är färska exempel på hur klimatkrisen bidrar till extremt väder, tvingar familjer att fly från sina hem och förstör människors försörjningsmöjligheter.

Läs mer här

Nyhet

Barnby i Brasilien har översvämmats

Vår barnby i Porto Alegre, Brasilien, har tvingats evakuera på grund av extrema väderförhållanden. Barnbyn står nu under vatten. Ingen av de andra barnbyarna i Brasilien har påverkats.

Läs mer här