Nyhet

Barn och personal i SOS Barnbyar oskadda efter jordskred i Sierra Leone

Barn och personal i SOS Barnbyar har klarat sig oskadda och inga skador på verksamheten har rapporterats. Många av barnen från barnbyarna i Bo och Makeni befann sig i Freetown på sommarsemester men barnbymammor och socialarbetare har följt upp var barnen befinner sig och att de är i säkerhet. De som behöver får psykologiskt stöd efter händelsen.

SOS Barnbyar Sierra Leone har en viktig roll när det gäller att ta hand om drabbade barn under de kommande dagarna. De ingår också i den psykosociala stödgrupp som idag erbjuder hjälp genom att identifiera, registrera och bedöma vilka insatser som behöver göras i samarbete med UNICEF och Socialministeriet i landet.

SOS Barnbyar Sierra Leone arbetar nu på en krishanteringsplan för att hjälpa familjer och barn genom:

  • tillfällig vård och stöd till barn som drabbats av översvämningarna, inklusive matvaror, sjukvård, kläder, sängkläder och hygienartiklar.
  • psykosocialt stöd till barn som tillfälligt placeras i barnbyn.
  • hjälp att hitta och återförena barn som separerats från sina familjer.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2017-08-17

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar invald som expert i Socialstyrelsens nya råd

SOS Barnbyar har valts ut som en, av totalt 17 experter från civilsamhället, till nytt råd för barn och unga.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här