Nyhet

”Barnen måste ut ur lägren”

Foto: Giorgos Moutafis

7 000 flyktingbarn på ön Lesbos är i desperat behov av utbildning och psykosocialt stöd. Med Akelius Foundations dubblering av vår julkampanj kommer bland annat ett dagcenter för barn i flyktinglägret Moria att öppnas .

– Vi behöver vara snabbfotade och flexibla om vi ska kunna ge dessa barn relevant och effektivt stöd, säger Popi Gliva, programchef på SOS Barnbyar i Grekland.

I januari 2020 uppskattade grekiska myndigheter att fler än 21 000 flyktingar var på ön Lesbos. 7 000 av dem beräknas vara barn. Samtidigt uppskattades det att Lesbos har kapacitet att ta hand om 4 170 flyktingar, vilket innebär att fler än 14 000 flyktingar är tvungna att bo i ett temporärt tältläger i olivlundarna utanför Moria. Totalt uppskattades 20 000 personer vara i eller runt Moria, ett läger som byggdes för att rymma 2 800 personer.

När vi besökte Moria i januari 2020 låg röken från de vedeldade köken nära marken. Det spöregnade och soporna blandades med lera i de smala gångarna mellan tälten. Ansvariga myndigheter i Lesbos förser flyktingarna med dricksvatten ur flaskor eftersom det inte finns något rinnande och rent vatten i lägret. Det betyder att tusentals vattenflaskor slängs varje dag och fastän soporna hämtas varje dag i lägret så är det inte tillräckligt för att hålla lägret rent.

– Bristen på vatten är ett av de största problemen för människorna i lägret. Men grekiska myndigheter vill inte öppna en brunn för de är rädda att lägret då ska bli permanent, säger Popi Gkliva, programchef på SOS Barnbyar i Grekland.

Människorna i lägret får lite mat varje dag, maten är tillräcklig för att de ska överleva, men inte för att mätta. De får också ett litet finansiellt bidrag, vilket gör att de kan köpa lite mat, som de förbereder i enkla vedeldade kök gjorda av tegel eller konservburkar.

– För familjer med barn är bristen på mat väldigt svår. Många barn är undernärda, vilket innebär att de har ett nedsatt immunförsvar. Att bo i fuktiga, kalla läger gör också att många barn lider av luftvägsinfektion, säger Popi Gkliva.

Få barn har ordentliga skor och de flesta går runt i plasttofflor i den kalla leran och många barn har inga strumpor. I lägret finns inga aktiviteter för barn och unga, inte heller någon skola eller förskola. Många barn har aldrig gått i skolan för att de har varit på flykt i många år.

– Förutom de många fysiska hälsoproblemen, är apati och depression vanligt bland barnen i Moria, säger Popi Gkliva.

– Många föräldrar har också problem med sin mentala hälsa, delvis på grund av traumatiska upplevelser under deras flykt till Grekland, men också för att de oroar sig för sina barn och deras framtid.

– Många gånger kan föräldrarna inte söka hjälp för de kan inte ta med sina barn till medicinkliniken och de kan inte lämna sina barn i lägret för situationen är så instabil och till och med farlig. Så vi måste få ut barnen ur lägret, bort från den farliga miljön och börja arbeta på deras mentala hälsa och ge dem en grund för en framtid, fortsätter hon.

Med bidrag från Akelius Foundation, planerar därför SOS Barnbyar i Grekland att öppna ett dagcenter för barn som bor i flyktinglägret Mora, där barn kan få en basutbildning i grekiska och engelska. På centret kommer barn också kunna ta del av aktiviteter som främjar deras mentala hälsa, som att leka, rita och sjunga, med stöd av utbildade lärare och psykologer. Dagcentret kommer att finnas i byn Moria, vilket är bredvid flyktinglägret.

– Barns utveckling är beroende av kombinationen av utbildning och lekande. Barn måste få vara barn i en trygg miljö, omgivna av vuxna som kan hantera barn som utsatts för trauma eller har problem med sin mentala hälsa, säger Bodil Långberg, SOS Barnbyar i Sverige.

– Vi är extremt tacksamma för stödet från Akelius Foundation, vilket kommer att ge oss möjlighet att stödja barn som lever i ofattbar utsatthet, fortsätter Bodil Långberg.

Dagcentret kommer att öppna sommaren 2020.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2020-03-11

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här

Artikel

Syrien: ett år efter jordbävningen

I den här intervjun ger Alaa AlKousa, ansvarig för katastrofinsatser på SOS Barnbyar i Syrien, en inblick i efterdyningarna av jordbävningen som drabbade norra Syrien och Turkiet för ett år sedan.

Läs mer här