Nyhet

Europas osynliga barn – tusentals unga väntar på besked

År 2015 upplevde Europa den största flyktingvågen sedan andra världskriget. Tusentals människor flydde krig, våld och fattigdom och kom till Europa för att söka skydd och ett nytt liv. 75 procent av alla barn som sökte asyl i Italien år 2015 var ensamkommande barn. 2016, och de två första månaderna i 2017, hade den siffran ökat till 92 procent.

SOS Barnbyar har länge arbetat med katastrof- och nödhjälpsprogram i de länder vi är verksamma i. Nu stod Europa inför en akut nödsituation där många tusen barn behövde allt från skydd, mat, vård, till utbildning och omsorg. SOS Barnbyar inledde ett omfattande stödprogram för barn på flykt i Europa och är verksamma i flyktingläger i Italien, Grekland, Makedonien, Serbien och Spanien.  Bara i Grekland finns över 2000 ensamkommande barn i flyktingläger och drygt 1000 ensamkommande barn väntar på att flyttas från flyktingläger till familjehem, eller ungdomsboenden.

Enligt barnkonventionen har alla barn som inte kan leva med sina föräldrar rätt till speciell vård och omsorg.

Anledningen till det är att barn som inte har en förälders omsorg ofta påverkas negativt på många olika plan, från att den mentala och fysiska utvecklingen kan stanna av, till att barnet inte har samma möjligheter till framtida utbildning och arbete som andra barn, helt enkelt för att barnet inte har vuxna omkring sig som kan stötta både med omsorg och ekonomi.

De ensamkommande barnen på flykt är barn som inte växer upp med förälders omsorg. På grund av flykten är det inte ovanligt att barnen inte har kunnat gå i skolan på flera år. De har heller inte fått någon vård, som vaccinationer eller tandläkare. Men framförallt har de inte haft någon trygg vuxen nära sig som har kunnat skydda och stötta.

När de ensamkommande barnen kommer till ett nytt land har de ofta mycket kort tid på sig att lära sig språket och etableras med skola och arbete. Kanske bara några år, innan de fyllt 18 år, är myndiga och förväntas klara sig själva.

Under politikerveckan i Almedalen arrangerade SOS Barnbyar ett seminarium om de ensamkommande barnens situation i Europa och deras svårigheter med att etablera sig och deras behov att få stöd för att kunna skapa sig en framtid.

Läs mer om vad vi gör i Almedalen här!

Dagens seminarium:

Europas osynliga unga – hur kan vi stötta etablering av barn på flykt?
Tisdag 4 juli kl. 13.00 – 13-50
Trädgården Halvarsson & Halvarson, adress Säcken 6, vid Botaniska trädgården.

28 miljoner barn är på flykt i världen, tusentals av dem befinner sig i Europa och många kommer också att stanna. Antalet ensamkommande barn som söker asyl i Europa har ökat under år 2016 och många har svårt att etableras då de saknar nätverk och kunskap. Det höjer risken för framtida utanförskap – en kostnad både i form av mänskligt lidande och av samhällets resurser. Seminariet inleds med beskrivning av SOS Barnbyars stödverksamhet för barn flykt och ensamkommande barn i Sverige och Europa och barnens stödbehov. Seminariet avslutas med ett panelsamtal kring hur, som del av ett Europa där ungdomsarbetslösheten stiger, vi kan mobilisera alla samhällssektorer för att några av de mest utsatta barnen ska kunna etableras?

Medverkande:
Moderator Annika Billing, programchef SOS Barnbyar
Catharina Gehrke, generalsekreterare SOS Barnbyar
Georgios Protopapas, managing director, SOS Children’s Villages Greece
Abdullahi Ahmed Nour, ungdom SOS Göteborg
Sabrin Jaja, mentor SOS Barnbyar Göteborg
Lena Nyberg, generaldirektör MUCF
Ann-Sofie Hermansson (S) kommunstyrelsens ordförande Göteborg
Emma Carlsson Löfdahl (L) riksdagsledamot

———————————————————————————————-

Barnen i Europas flyktingläger – hur kan de bli en del av Europas framtid? 
Tisdag 4 juli kl. 16.55 – 17.15 Barnrättstorget, St Hansgatan 21
Samtal med Georgios Protopapas – Managing Director SOS Children’s Villages Greece

Sedan 2015 stöttar SOS Barnbyar stöttar barn och unga i flyktingläger i Europa. Många av dem befinner sig i lägren i Grekland där SOS Barnbyar bedriver en omfattande stödverksamhet. Georgios Protopapas, nationell chef SOS Barnbyar Grekland, har arbetat för SOS Barnbyar i mer än 30 år, men aldrig har han varit med om ett sådant stort och akut stöd- och vårdbehov som bland barnen i flyktinglägren. I ett samtal med Cecilia Bergling Nauclér, press och påverkansvarig SOS Barnbyar, berättar Georgios Protopapas om situationen i lägren och behovet av agera för de här barnens framtid, och nästkommande generationers.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2017-07-04

Liknande

Artikel

Känslomässig trygghet är livsnödvändigt

Så här stöttar vi barnen som förlorat sina föräldrar i samband med jordbävningen i Marocko.

Läs mer här

Nyhet

Så mår barnen efter jordbävningen i Marocko

– Barnen var rädda när de kände skalven, men som tur är är barnbyn bra byggd och husen skadades inte. Barnen och ungdomarna, såväl som personal och fosterfamiljer är oskadade och i säkerhet, säger Samya El Mousti, SOS Barnbyar i Marocko.

Läs mer här

Artikel

En SOS-mammas dag

Malani är mamma till nio barn. Nio barn att väcka, nio koppar te att hälla upp, nio matlådor som ska förberedas och alla barn får en puss på kinden innan de går till skolan. Malani från Sri Lanka delar med sig av sin dag som SOS-mamma.

Läs mer här