Nyhet

Heimstaden stöttar SOS Barnbyar med 100 miljoner per år

Foto: Björn-Owe Holmberg

Idag lanserar SOS Barnbyar och Heimstaden ett unikt samarbete som ska ge trygga hem och en stabil plattform för barn och familjer över hela världen. Avtalet som är tecknat över tre år innebär 100 miljoner kronor per år till SOS Barnbyars verksamhet.

Partnerskapsprogrammet som heter A Home for a Home (Ett hem för ett hem) kommer under första året stötta mer än 30 olika initiativ i 19 länder, och omfatta familjestärkande program, barnbyar och arbetstillfällen för ungdomar.

– På grund av Covid-19-pandemin behöver fler barn och familjer än någonsin vårt stöd, A Home for a Home hjälper oss att stärka barns rättigheter och expandera våra program, och det ger oss också möjligheten att testa nya tillvägagångssätt. Tillsammans med Heimstaden kan vi ha en betydande inverkan i många människors liv, säger Anna Ernestam , generalsekreterare i SOS Barnbyar Sverige.

– Barn ska få chansen att växa upp och bli sitt starkaste jag. Vi har över 70 års erfarenhet i världen där vi stöttar familjer, ungdomar och barn i utsatthet. Genom A Home for a Home kan vi stötta många fler, säger Anna Ernestam.

På Heimstaden är man också glada över samarbetet som innebär nya utmaningar.

– Det här samarbetet är så mycket mer än donationer. Vi tar vårt hållbarhetsarbete till en ny nivå och ger tusentals barn och familjer hem. Vi ser stora möjligheter här, säger Patrik Hall, vd för Heimstaden.

Utöver arbetet på internationell nivå stöttar Heimstaden också de nationella programmen i Sverige.

Du kan läsa mer om samarbetet på Heimstadens nyhetssida.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2021-07-01

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar invald som expert i Socialstyrelsens nya råd

SOS Barnbyar har valts ut som en, av totalt 17 experter från civilsamhället, till nytt råd för barn och unga.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här