Nyhet

Idag är det Världsdagen mot barnmisshandel. Vi vill uppmärksamma att ett barn dör var femte minut till följd av våld.

Barn som saknar föräldrar eller risk att förlora dem står inför en ökad risk att utsättas för våld, missbruk, och försummelse. Barn som växer upp i alternativ vård har ofta upplevt våld i sina tidigare liv, antingen i sina familjer eller samhällen. Som en konsekvens är de mer benägna att acceptera våld eller riskerar att själva bli våldsamma – våld föder våld och denna onda cykel måste brytas.

Barn som flyr krig och konflikter löper större risk att utsättas för våld och exploatering, särskilt när de flyr utan föräldrar. Enligt Europol har minst 10 000 barn på flykt försvunnit efter ankomsten till Europa. Risken är att många har fallit in i händerna på kriminella.

Barnkonventionen garanterar att barn överallt har rätt till ett liv fritt från rädsla, förtryck och alla former av våld. Genom att anta Agenda 2030 och dess hållbara utvecklingsmål, har världens ledare satt ambitiösa mål för att stoppa alla former av våld mot barn före år 2030. Som partner i det globala partnerskapet för att stoppa våld mot barn har SOS Barnbyar tillsammans med intressenter från hela världen gått ihop för att förverkliga den ambitionen.

Vi är övertygade om att det främsta sättet att skydda barn är att hålla ihop familjer, och där det inte är möjligt, se till att barnet får växa upp i en trygg och icke-våldsam miljö, för att mildra effekterna av våld och hjälpa barn att bli starka, trygga vuxna. SOS Barnbyar sätter barnet i centrum och arbetar för att bygga relationer mellan barn, familjer och samhällen och det har visat sig ge positiva resultat.

Men så länge ett barn dör var femte minut till följd av våld, behöver vi öka våra insatser – i våra program och tillsammans med våra lokala och internationella partners – för att göra samhället säkrare för barn. Vi måste höja vår röst för att fördöma våld och täppa igen luckor i lagstiftningen för att skydda barn. Idag och alla andra dagar.

 

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2017-11-19

Liknande

Artikel

Känslomässig trygghet är livsnödvändigt

Så här stöttar vi barnen som förlorat sina föräldrar i samband med jordbävningen i Marocko.

Läs mer här

Nyhet

Så mår barnen efter jordbävningen i Marocko

– Barnen var rädda när de kände skalven, men som tur är är barnbyn bra byggd och husen skadades inte. Barnen och ungdomarna, såväl som personal och fosterfamiljer är oskadade och i säkerhet, säger Samya El Mousti, SOS Barnbyar i Marocko.

Läs mer här

Artikel

En SOS-mammas dag

Malani är mamma till nio barn. Nio barn att väcka, nio koppar te att hälla upp, nio matlådor som ska förberedas och alla barn får en puss på kinden innan de går till skolan. Malani från Sri Lanka delar med sig av sin dag som SOS-mamma.

Läs mer här