Nyhet

Mamma Christine: ” Jag stödjer dem i varje aspekt av deras liv”

I sexton år har Christine arbetat för SOS Barnbyar som barnbymamma i Gulu, norra Uganda. Hon har sammanlagt tagit hand om och uppfostrat 18 barn. Hennes yngsta är i dag sju år gammal. Den äldste har hunnit fylla 25.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jag känner en stor stolthet när jag blir kallad för barnbymamma, men det som är mest givande är att se barnen utvecklas och gå igenom olika stadier i livet. Jag har en dotter som går en kurs inom turism, och en annan som utbildar sig till sjuksköterska. En av mina söner studerar på universitetet, och alla de yngre går i skolan.

Finns det utmaningar?

– Ja. Det kan komma barn som har det svårt psykiskt, och i början visste jag inte hur jag bäst skulle hjälpa dem. Men jag har fått stöd i arbetet och nu har jag tillräckligt med erfarenhet för att veta hur jag ska klara av sådana situationer.

Hur går det till när ett barn flyttar in till familjen?

– En månad innan ett nytt barn anländer, sätter jag mig ner med resten av familjen för att berätta om den nya familjemedlemmen. Då kan alla förbereda sig för att möta sitt nya syskon. När han eller hon kommer så ordnar vi en liten välkomstfest. Ofta får ett av de äldre barnen i uppdrag att ta extra hand om sin nya lillasyster eller lillebror.

Kan du beskriva vad barnen betyder för dig?

– De betyder mycket. Jag ber för dem varje dag och jag strävar alltid efter att skapa kvalitetstid med var och en. Jag stödjer dem i varje aspekt av deras liv. De har följt med till min barndomsby, och de har alla blivit en viktig del av mig.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2018-05-09

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar invald som expert i Socialstyrelsens nya råd

SOS Barnbyar har valts ut som en, av totalt 17 experter från civilsamhället, till nytt råd för barn och unga.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här