Artikel

”Min skola finns inte mer”

Han saknar matsalens vackra fönster och att springa till skollunchen med sina kompisar. Sedan Sashas skola utplånades av en bomb får han online-utbildning några halvdagar i veckan, och av SOS Barnbyar har han fått stöd att återvända till ett liv med lek och lärande. Men han vet inte när han någonsin får se ett klassrum igen.

En pojke som sitter vid ett bord och skriver i en anteckningsbok.

Kriget kom tidigt till Sashas del av Ukraina. Det bröt ut strax efter pandemin, så när Sasha skola bombades hade han bara gått i den skolan i drygt ett halvår.

– Jag brukade springa med mina vänner till matsalen, berättar Sasha. Och jag hade många fler lektioner, minst fem varje dag. Nu har jag två, som mest tre lektioner.

Idag är Sasha 9 år och går i fjärde klass. Då all undervisning sker online behöver han ta stort ansvar för att studera på egen hand. Tetiana, Dimas mamma undrar hur han ska få den kunskap han har rätt till.

– Idag studerar Sasha online tre dagar på morgonen, och två dagar på kvällen, berättar Tetiana. Han behöver själv lära sig det skolmaterial de går igenom på lektionerna, utan någon ordentlig förklaring från lärarna. Det är svårt för ett barn som går i fjärde klass att lära sig engelska helt på egen hand!

Sasha behöver sina kompisar

Interaktionen med vänner är ett viktigt värde skolan ger. De flesta ukrainska barn har inte fått gå i skolan på många år, då kriget bröt ut precis efter pandemin.

– Före kriget var Sasha så aktiv, säger Tetiana. Han behöver få umgås med sina skolkompisar och inte bara prata med sina släktingar. Vi vill inget hellre än att hans skola ska återuppbyggas så att han får gå dit.

En kvinna och en pojke som går ner för en trappa.
– Kriget har förändrat allt för varenda familj, säger Sashas mamma.

SOS Barnbyar gör mer för att få tillbaka barnen i skolan

På grund av kriget får över tre miljoner ukrainska barn ingen utbildning. De blir inte bara berövade en viktig rättighet, de riskerar att förlora sin kultur och identitet. Om ingen gör något kommer en hel generation att gå förlorad.

SOS Barnbyars julinsamling går därför i år till insatser som får tillbaka barnen till skolan. Ett viktigt mål är att ordna bombsäkra klassrum där barnen tryggt kan ha lektioner. Det behövs också skolpaket med bärbara datorer, pennor och böcker så att fler barn åtminstone får en utbildning på distans. Och många barn som utsatts för krigets fasor behöver stöttas med traumastöd.

Sasha får idag viss onlineutbildning, men han skulle hellre gå i skolan. Han älskar att läsa, framförallt om sitt lands historia.

– Vi läser många intressanta texter om Ukraina, både utländska och ukrainska. Det tycker jag mycket om.

Han tystnar något.

– Jag saknar mina lärare.

Att barn och en anställd från SOS Barnbyar.
På SOS Barnbyars center blev Sasha mer social och öppen med sina känslor.

Hos SOS Barnbyar fick Sasha tillbaka sin självkänsla

Sashas familj överlevde ockupationen av sin hemstad. Men kriget sätter djupa spår i ett barn. När SOS Barnbyar skapade ett barncenter i staden var Sasha och andra barn i stort behov av psykosocialt stöd. Tania, psykolog hos SOS Barnbyar Ukraina berättar hur Sasha långsamt blev tryggare.

– Barn som drabbats av krigets fasor behöver olika nivåer av psykologisk hjälp för att deras trauma inte ska ge långvariga emotionella skador, förklarar Tania.  Sasha deltog i flera aktiviteter när han kom hit, hans oro minskade och han började uttrycka sina känslor. Han blev mer social, öppen och visade upp ett starkare självförtroende. Han fick sakta men säkert tillbaka sin självkänsla.

– Sasha älskar barnbyn, berättar Tetiana. Framför allt tycker han om bollhavet och att det är så många andra barn där. Jag är tacksam för allt stöd som SOS Barnbyar ger min son. Här får Sasha den uppmärksamhet han behöver, han blir sedd och hörd och han lär sig att kommunicera med andra barn. Det betyder så mycket för hela vår familj.

Sasha lyser upp när han berättar om sina besök hos SOS Barnbyar.

– Jag kommer hit före lektionerna. Jag älskar att hoppa i bollhavet!

Barn som leker i grupp.
Gruppaktiviteter är en beskyddande miljö som påskyndar barnens läkande.

Idag drömmer Sasha om att bli affärsman.

– Jag vill designa kläder. Och så vill jag skapa ett eget program som säljer dem. Det är jätteviktigt att man går i skolan, så att man får kunskap. Så att man blir smart.

Ge en julgåva
Ge företagets julgåva

Dela inlägget

Publicerad: 2023-10-23

Liknande

Artikel

De fiskar efter barn

Små barn tvingas arbeta som fiskare med livet som insats. Läs hur Teye bröt sig fri från den farliga fiskenäringen.

Läs mer här

Artikel

Så lättades bördan från hennes axlar

Med projektet Tantie Bagage har hundratals flickor kommit ur tungt barnarbete i Elfenbenskusten. 13-åriga Grace var en av dem.

Läs mer här

Artikel

Blev bortgift – nu bidrar hon till förändring

Med sina erfarenheter i ryggen och stöd från SOS Barnbyar är hon tillbaka i skolan och bidrar nu till att förändra situationen och bryta sociala stigman.

Läs mer här