Nyhet

Musikhjälpen ger utbildning åt barn på flykt i Niger

Tusentals barn och vuxna är på flykt undan krig och terror i Niger. Nu har SOS Barnbyar tack vare Musikhjälpen och Radiohjälpen fått 1,3 miljoner kronor för att barn på flykt i Niger ska få gå i skolan.

SOS Barnbyar har bedrivit nödhjälp i området sedan 2015. Hittills har vi erbjudit skydd, psykologiskt stöd, hälsovård, mat och friskt vatten. Tack vare de pengar som Musikhjälpen och Radiohjälpen bidrar med kan vi ta steget vidare och ge barn mellan 9 och 14 år en möjlighet att gå i skolan. Barnen i flyktingläger i till exempel Diffa lever under svåra förhållande. De har varit på flykt länge och i många fall blivit helt utan skolgång.

”Barn i krig har rätt att gå i skolan” var temat för 2016 år Musikhjälpen. SOS Barnbyar är en av 8 organisationer som fått pengar för projekt som ger barn i krig den möjligheten.

Projektets syfte är att säkerställa utbildning för barn. SOS Barnbyar ska erbjuda informell utbildning på barnsäkra platser till 360 barn, hälften av dem flickor. De här barnen har ofta hamnat utanför skolsystemet. Barnen får nu undervisning utifrån den nivå de befinner sig på så att de får en chans att kunskapsmässigt komma ikapp.

Dessutom får 60 lärare fortbildning och träning i att undervisa och stödja barn som lever i utsatthet och har upplevt trauma. Genom denna insats integreras psykosociala aspekter i undervisningen och på sikt ska samhällets förmåga att upptäcka och hantera psykosocial ohälsa hos barn stärkas.

Niger är mycket fattigt, landet rankas sist på FN: s Human Development Index. Klimatförändringar har slagit hårt mot Niger och landet har svårt att klara av sin egen livsmedelsproduktion.  Under de senaste två åren har Niger drabbats av översvämningar, torka och utbrott av smittsamma sjukdomar som mässling och kolera.

De senaste åren har osäkerheten i Niger och de närmaste grannländerna ökat, terrorgruppen Boko Haram driver människor att lämna sina hem och Niger har fått ta emot flyktingar från bland annat grannländerna Mali och Nigeria. Många av de flyktingarna finns just nu i lägret i Diffa.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2017-04-05

Liknande

Artikel

Känslomässig trygghet är livsnödvändigt

Så här stöttar vi barnen som förlorat sina föräldrar i samband med jordbävningen i Marocko.

Läs mer här

Nyhet

Så mår barnen efter jordbävningen i Marocko

– Barnen var rädda när de kände skalven, men som tur är är barnbyn bra byggd och husen skadades inte. Barnen och ungdomarna, såväl som personal och fosterfamiljer är oskadade och i säkerhet, säger Samya El Mousti, SOS Barnbyar i Marocko.

Läs mer här

Artikel

En SOS-mammas dag

Malani är mamma till nio barn. Nio barn att väcka, nio koppar te att hälla upp, nio matlådor som ska förberedas och alla barn får en puss på kinden innan de går till skolan. Malani från Sri Lanka delar med sig av sin dag som SOS-mamma.

Läs mer här