Nyhet

Nu tillsätts SOS Internationals oberoende externa kommission

SOS Internationals oberoende kommission är nu tillsatt. Deras uppdrag blir att fortsätta utreda de felaktigheter som framkommit vad gäller skydd av barn, förskingring och ledarskap i vårt internationella arbete. Efter utredningen kommer kommissionen ge rekommendationer till den internationella senaten om ytterligare åtgärder som bör genomföras för att minska sannolikheten att felaktigheter upprepas och att vi stärker skydd av barn i vår omsorg.

Kommissionen består av tre oberoende experter, Willy Mutunga, Mona Ali Khalil och Andras Vamos-Goldman. Willy Mutunga är tidigare överdomare i republiken Kenya (mellan 2011 och 2016). Han är en respekterad jurist och aktivist, som bidrog till att sätta Kenyas nya grundlagar 2010. Han har grundat och arbetat för flera ideella organisationer och har fått ta emot flera nationella och internationella utmärkelser och pris.

Mona Ali Khalil är expert inom juridik och har under många år varit rådgivare till FN:s generalförsamling, generalsekreterare och säkerhetsråd i svåra juridiska och politiska frågor kring FN:s freds- och säkerhetsarbete. Hon har även föreläst på Harvard universitet, Columbia universitet, Georgetown universitet och Diplomatisk akademi i Wien.

Andras Vamos-Goldman har varit med och grundat, samt under tio år lett, Justice Rapid Response (JRR). JRR är en mellanstatlig organisation, som har arbetat för att utreda internationella brott såsom folkmord, krigsbrott, brott mot mänskligheten och brott mot mänskliga rättigheter. Han har tidigare varit kanadensisk diplomat i östra Afrika, Washington DC, FN i New York och Sydafrika.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2021-10-05

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar invald som expert i Socialstyrelsens nya råd

SOS Barnbyar har valts ut som en, av totalt 17 experter från civilsamhället, till nytt råd för barn och unga.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här