Nyhet

Ny spansk lag ska förhindra våld mot barn

Två flickor från en av våra barnbyar i Spanien. Foto: SOS Barnbyar Spanien

En ny lag som förväntas antas i Spanien förenklar arbetet med att förhindra våld mot barn. SOS Barnbyar i Spanien är en av organisationerna som har kämpat för att få igenom lagen.  

Lagen, som godkändes av Spaniens kabinett i juni, inför
omfattande åtgärder för att förhindra våld mot barn och unga och för att bekämpa
straffrihet på alla platser där barn är närvarande. Utbildnings-, sport- och
fritidsanläggningar måste utbilda all personal och tilldela en person som är
ansvarig för att sydda barn mot våld. Lagen, som också måste godkännas av spanska
parlamentet, gör det obligatoriskt för alla att rapportera tecken på att barn far
illa.

SOS Barnbyar i Spanien är en del av Plataforma de Infancia
(barndomsplattformen), en samling av organisationer som kämpar för barns
rättigheter, och har i många år arbetat för att lagen ska bli verklighet. Pedro
Piug, generalsekreterare på SOS Barnbyar i Spanien, framhåller hur omfattande lagen
är:

– Den täcker alla områden i barnets liv och involverar alla
medborgare i uppgiften att skydda barn från våld, säger han och fortsätter:

– Att skydda barn är inte bara ett politiskt och socialt
ansvar, utan också en moralisk skyldighet och när denna lag godkänts kommer det
också vara ett lagligt krav.

I samband med den nya lagen arbetar SOS Barnbyar Spanien också för att man ska stärka familjer i landet för att förhindra att familjer behöver splittras.

Läs mer:

Mer information om Plataforma de Infancia finns på spanska här: https://plataformadeinfancia.org/

Det globala partnerskapet för att avsluta våld mot barn hittar du här: https://www.end-violence.org/

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2020-08-19

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar invald som expert i Socialstyrelsens nya råd

SOS Barnbyar har valts ut som en, av totalt 17 experter från civilsamhället, till nytt råd för barn och unga.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här