Nyhet

SOS Barnbyar stöttar unga i utsatthet till sommarjobb


Foto: Anna Rehnberg

I sommar kommer nästan hälften av ungdomarna i SOS Barnbyars professionella mentorsprogram att sommarjobba eller praktisera. I programmet deltar ensamkommande unga med nätverksboende i Hammarkullen utanför Göteborg.

SOS Barnbyar driver det professionella mentorsprogrammet sedan vintern 2017. Syftet är att stötta ungdomarna till etablering i Sverige. Den här gruppen av ensamkommande unga har många gånger har svårt att utvecklas till självständiga, självförsörjande vuxna, då familjerna de lever med ofta själva är dåligt etablerade i Sverige, med låg kännedom om det svenska samhället och språket.

Sommarjobb nyckel till etablering 

Sommarjobb eller praktikplatser är en avgörande nyckel till etablering för ungdomarna, då förutom att det är första steget till att bli självförsörjande, också leder till bättre språkkunskaper, ökad förståelse för samhället och ökad delaktighet.

Under våren har SOS Barnbyars mentorer därför arbetat aktivt med att länka ungdomarna i mentorsprogrammet till arbetsmarknaden. I arbetet har ungdomarna bland annat fått lära sig att skriva CV och tränat på arbetsintervjuer och presentationer. Mentorerna har utifrån ungdomarnas egna önskemål och kompetenser stöttat dem till att hitta jobb, vilket lett till att nästan hälften av alla ungdomarna, 54 stycken, har fått sommarjobb eller praktik på bland annat förskola, butik, vaktmästeri, städ, lager och sortering.

Social innovation

SOS Barnbyars verksamhet i Hammarkullen är ett exempel på hur social innovation kan bidra till att lösa samhällsutmaningar i samverkan med andra parter. Inom det professionella mentorsprogrammet samarbetar SOS Barnbyar samarbetar bland annat med socialtjänsten i Angered, Göteborgs stad och näringsliv.

Foto: Anna Rehnberg

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2018-06-14

Liknande

Artikel

Känslomässig trygghet är livsnödvändigt

Så här stöttar vi barnen som förlorat sina föräldrar i samband med jordbävningen i Marocko.

Läs mer här

Nyhet

Så mår barnen efter jordbävningen i Marocko

– Barnen var rädda när de kände skalven, men som tur är är barnbyn bra byggd och husen skadades inte. Barnen och ungdomarna, såväl som personal och fosterfamiljer är oskadade och i säkerhet, säger Samya El Mousti, SOS Barnbyar i Marocko.

Läs mer här

Artikel

En SOS-mammas dag

Malani är mamma till nio barn. Nio barn att väcka, nio koppar te att hälla upp, nio matlådor som ska förberedas och alla barn får en puss på kinden innan de går till skolan. Malani från Sri Lanka delar med sig av sin dag som SOS-mamma.

Läs mer här