Nyhet

Stoppa den humanitära katastrofen i Gaza

SOS Barnbyar ser med bestörtning hur en humanitär katastrof, som hade kunnat förhindras, utspelar sig i Gaza inför världens ögon.

Flera barn, ungdomar och familjer från SOS Barnbyars program i Israel och Palestina har dödats. I takt med att dödssiffran stiger förlorar fler och fler barn sina föräldrar och vänner – till och med liv. På bara några dagar har tusentals barn dödats och skadats i Gaza och Israel, och siffrorna växer för varje dag.

Bombningarna fortsätter och invånarna i Gaza saknar tillgång till vatten, mat, skydd och mediciner. Den ökande dödssiffran och den allt djupare humanitära krisen kräver att alla parter omedelbart vidtar åtgärder för att skydda civilbefolkningen och få ett slut på kriget. Det är ett stort mänskligt lidande som pågår. Det finns inget som rättfärdigar dödande, angrepp och våld mot civila.

Barn i krig och konflikter får betala det högsta priset; vare sig de är på flykt, saknar en trygg plats, står utan mat, vatten eller skydd. Det fysiska och psykiska traumat påverkar dessutom hårdare för barn som redan tidigare lever i utsatthet och förlorat föräldrars omsorg, eller riskerar att göra det. Redan innan denna upptrappning led 80 procent av barnen i Gaza av känslomässig stress.

SOS Barnbyar uppmanar till en omedelbar nedtrappning av konflikten och vapenvila. Alla parter måste prioritera skydd av barn, ungdomar och deras familjer och upprätthålla deras mänskliga rättigheter genom att:

  • Upprätta en humanitär korridor för att möjliggöra säker passage av hjälp och bistånd till civila i Gaza. Mat, rent vatten och tak över huvudet är en bristvara när hundratusentals människor hörsammar varningar om att fly sina hem inför en förväntad israelisk markinvasion.
  • Skapa säkra zoner i Gaza där människor kan få tillgång till skydd, mat, vatten, medicinsk utrustning och vård.
  • Tillåta säker passage till Egypten, med garanterad rätt att återvända när det är säkert att göra det.
  • Frige all gisslan. Ingenting kan rättfärdiga att civila hålls som gisslan – en del av dem små barn och äldre. Ingen – särskilt inte barn – bör användas som spelpjäser i krig.
  • Säkerställa ansvarsskyldighet för brott mot internationell humanitär rätt för att bana väg för en rättvis och varaktig fred.
  • Stoppa allvarliga kränkningar av barn i konflikter, inklusive dödande och lemlästning av barn, attacker mot skolor och sjukhus, bortförande av barn och nekande av humanitärt tillträde.

 

Vi vädjar till alla parters medmänsklighet för att förhindra ytterligare förlust av liv och förstörelse. Striderna har redan spridit sig till Västbanken, där palestinska barn är bland dem som dödats.

SOS Barnbyar stöder barn, ungdomar och familjer på båda sidor av denna konflikt, med barnbyar i Israel och Palestina – och i grannländerna. Precis som i andra krig och konflikter står vi upp för barns och ungdomars rättigheter. Vi följer de humanitära principerna om humanitet, opartiskhet, oberoende och neutralitet.

Innan situationen förvärras uppmanar vi alla parter att prioritera fred, medkänsla och medmänsklighet. Endast genom gemensamma ansträngningar kan vi hoppas på att bygga en framtid fri från våld och lidande för människorna i Israel och Palestina.

SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg. Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i närmare 140 länder, inklusive både Israel och Palestina, för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är möjligt eller för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov. Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter, så att de ska kunna växa upp i trygghet. Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad.

Dela inlägget

Publicerad: 2023-10-18

Liknande

Nyhet

Familjer evakuerades från Charkiv

SOS Barnbyar har evakuerat 17 familjer från våldet i Charkiv till västra Ukraina. Där har de fått boende för de närmaste månaderna. Nu slipper barnen höra flyglarmen under nätterna.

Läs mer här

Nyhet

Barn har flyttats från barnbyn i Rafah

Den 28 maj påbörjade vi en akut omplacering av barn och vuxna från barnbyn i Rafah på grund av en dramatiskt ökad säkerhetsrisk. Alla barn som bodde i Rafah anlände oskadda till en alternativ plats i centrala Gaza.

Läs mer här

Artikel

Klimatkrisen drabbar familjer i Brasilien och Kenya

Extremväder påverkar familjer från Brasilien till Kenya. De kraftiga regnen och översvämningarna i södra Brasilien, liksom i Östafrika, är färska exempel på hur klimatkrisen bidrar till extremt väder, tvingar familjer att fly från sina hem och förstör människors försörjningsmöjligheter.

Läs mer här