2023 – året du gjorde det omöjliga möjligt!

Trots att 2023 har kantats av många fruktansvärda krig och katastrofer har barn från några av de värst drabbade platserna ändå kunnat leva i trygghet. Det är tack vare givare som DIG.

Som tack för ditt fina engagemang får du en film där vi berättar mer hur vi tillsammans funnits där för barnen under 2023.

Fina effekter du bidragit till

85%

av barnen i vår omsorg har minst godkända betyg i skolan – en siffra som ökar för varje år.

76%

av de unga som lämnar våra program är oberoende.

Nyheter och artiklar från 2023

Artikel

Öppet brev till utrikesministern: Barnen i Gaza behöver skydd nu

I fredags, 15 december, skickade SOS Barnbyar ytterligare ett brev till regeringen om barnens situation i Gaza. Denna gång till utrikesminister Tobias Billström. Ta del av brevet.

Läs mer här

Artikel

Samhället sviker ungdomar

Förra veckan släppte vi rapporten Glappet som handlar om situationen för unga som lämnar samhällsvård i Sverige. Den belyser glappet som finns mellan målgruppens behov och det begränsade stöd som erbjuds idag, samt vad som krävs för att minska glappet. I samband med rapportsläppet anordnade vi en konferens där de unga själva fick dela sina erfarenheter och experter, forskare och politiker diskuterade vägen fram.

Läs mer här

Artikel

Så förändrar Kurima livet

I svårt klimatdrabbade Moçambique driver SOS Barnbyar jordbruksprojektet Kurima, som finansieras av Hemköp. Småskaliga jordbrukare lär sig hållbara odlingstekniker anpassade efter det förändrade klimatet, konservering och att skapa sparlånegrupper. Det har lett till större skörd och intäkt, så att deltagarna kan försörja sina barn och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Läs mer här

Artikel

Vikten av trygghet vid krig och katastrof

Den senaste månaden har barn och familjer i Sudans huvudstad Khartoum tvingats utstå extremt våld på grund av en konflikt mellan två väpnade grupper. Stödet från SOS Barnbyar är kanske viktigare än någonsin.

Läs mer här

Vill du ge en gåva?