Nyhet

Tusentals barn flyr attacker i Moçambique

Beväpnade grupper attackerar staden Palma och många oskyldiga har dött. Tusentals barn har tvingats fly sina hem och utan skydd riskerar de att utsättas för trafficking, misshandel och sexuellt våld. De var tvungna att lämna sina hem så hastigt att många av barnen inte har mer än kläderna de har på sig. De har gått i flera dagar för att söka skydd. Många har sökt skydd i staden Pemba som redan har 1,3 miljoner personer i akut behov av stöd.

– Attackerna drabbar främst kvinnor och barn som riskerar att utsättas för olika typer av våld, såsom trafficking, utnyttjande, misshandel, försummelse, sexuellt våld och trauma. Mer än 90 procent av människorna som flyr bor trångt hemma hos släktingar eller vänner i Pemba, som redan har svårt att få försörjningen att gå ihop, säger Clemence Langa, SOS Barnbyar i Moçambique, och fortsätter;

– Vi har ett lager med det vi behöver under en katastrof, såsom produkter för att förhindra spridningen av covid-19, vattenreningspaket, hygienpaket, matpaket, frön och verktyg med mer. Vi arbetar med myndigheter och partners för att dela ut det vi kan. Men med ökad politisk instabilitet och ökade konflikter så kommer vi behöva mer.

Våldsamheterna i Palma drabbar människor som redan lever i utsatthet. 110 000 personer bor i området och 43 600 har flytt dit på grund av attacker i andra delar av landet. Många i området har inte kunnat försörja sig och sina barn på länge. Sedan januari har basvaror inte kunnat komma fram till staden för att konflikter och osäkerhet påverkat transporterna.

Alla barn i vår barnby i Pemba är säkra, men Clemence Langa är orolig över utvecklingen.

– Jag är väldigt orolig för säkerheten i barnbyn i Pemba för människors desperation har lett till inbrott i barnbyn, som inte har något stängsel. Vi arbetar för att se till att barn, medarbetare och SOS-mammor är säkra samtidigt som vi försöker stötta de barn som behöver vårt stöd. Vi försöker också se till att mammorna och barnen som har flytt får säkerhet och psykosocialt stöd.

Barnen behöver ditt stöd nu. Stötta barn i katastrofer genom att swisha till 123 320 07 14.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2021-04-08

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här

Artikel

Syrien: ett år efter jordbävningen

I den här intervjun ger Alaa AlKousa, ansvarig för katastrofinsatser på SOS Barnbyar i Syrien, en inblick i efterdyningarna av jordbävningen som drabbade norra Syrien och Turkiet för ett år sedan.

Läs mer här