Vill du ha hjälp att veta mer om hur svenska samhället fungerar? Saknar du någon som kan stötta dig till att få ett extrajobb? Behöver du stöd för att lyckas nå dit du vill?

En kille och två tjejer sitter i rad utomhus. Ena tjejen tittar in i kameran och ler.

Vårt program

SOS Barnbyar stöttar unga (16–21 år) som är på väg att lämna samhällsvård och börja ett självständigt liv.

Att bli vuxen och ta steget ut till ett självständigt liv är en spännande tid, men den kan också kännas svår. Det kan kännas oklart hur man kan skaffa sig det liv man önskar sig och samhällets förväntningar och krav kan upplevas som oklara. Om man dessutom vuxit upp utan sina föräldrar, som exempelvis i ett familjehem eller liknande, så är det också vanligt att man inte har någon att vända sig till för stöd när man flyttat vidare.

Vi på SOS Barnbyar ger stöd till unga som lämnar samhällsomsorgen, så att alla ska kunna bygga upp en bra grund för att nå sina mål, även om man inte vuxit upp med sina föräldrar som då kan ge stöd. Att få stöd, utifrån ens egen situation och behov är viktigt, både inför och efter övergången till ett självständigt liv.

Är du intresserad av att delta i vårt mentorskapsprogram kan du läsa mer om vår verksamhet nedan.