Nyhet

Coronaviruset: det här gör vi

Texten uppdaterades 2020-03-19

Coronavirusets framfart är påtagligt världen över, och det är lätt att vardagen kantas av en oro och ovisshet inför framtiden. Mitt i allt detta får vi inte glömma de barn och familjer som lever i utsatthet och som drabbas hårdast i krissituationer likt denna – de behöver oss nu mer än någonsin!

I våra 136 länder och verksamhetsområden tar vi till nödvändiga försiktighetsåtgärder för att hålla barn, unga och anställda säkra och skyddade från COVID-19.

Hur vi skyddar barnen från coronaviruset
Den alarmerande spridningen av COVID-19 viruset har lett till att SOS Barnbyar vidtagit de åtgärder som krävs för att säkra hälsan och säkerheten för de närmare 70 000 barn och unga personer som ingår i våra barnbyar och ungdomsprogram, samt våra 39 000 anställda världen över.

SOS Barnbyar finns i 136 länder och vi erbjuder global och regional
vägledning kring viruset till våra medlemsorganisationer baserat på råd och
riktlinjer från Världshälsoorganisationen. Lokal personal följer
rekommendationerna från sina nationella hälsomyndigheter för att fastställa de
åtgärder som krävs för att skydda barn och personal på plats.

Som en extra försiktighetsåtgärd, stannar barn och personal inom
högriskområden kvar i barnbyarna, och besök utifrån verksamheterna är mycket
begränsade. I alla länder har personal uppmanats att utveckla och verkställa
beredskapsplaner för sina program och anläggningar. 

De tio barnbyarna i Kina har vidtagit tydliga åtgärder för att skydda barn och personal från coronaviruset. I några av barnbyarna har barnen gjort en egen kampanj med teckningar som berättar om viruset och hur man bäst kan skydda sig själv.

I våra familjestärkande program utgår vi från nationella riktlinjer och försöker i möjligaste mån upprätthålla en normal verksamhet, men samtidigt minimera smittspridningen.

Vi arbetar hårt för att prioritera och stödja de länder och program som just nu drabbas hårdast för att skydda och stödja barn och familjer på bästa sätt.

Hur vi skyddar ungdomarna i vårt ungdomsprogram i Göteborg

I vårt ungdomsprogram i Göteborg har vi vidtagit flera åtgärder för att skydda både ungdomarna och deras familjer från coronaviruset.

  • Vi har gjort en kort video där vi tar upp Folkhälsomyndighetens generella riktlinjer, som vi sprider till ungdomarna via sociala medier och SMS.
  • Vi finns som stöd om ungdomarna och familjerna har några funderingar eller frågor.
  • Vi har avbokat alla gruppaktiviteter med såväl ungdomar som familjer tills vidare.
  • Vid sjukdom, eller symptom på sjukdom, utförs träffarna med våra mentorer digitalt.
  • Vi fortsätter att träffa de ungdomar som inte uppvisar några symptom, och innan varje ny träff ringer vi upp dem för att försäkra oss om att varken de eller vi har några symptom.

Hur påverkas barn av COVID-19? 
Eftersom COVID-19 är ett nytt virus finns det ännu inte tillräckligt med information eller erfarenhet angående hur det påverkar barn och ungdomar. Människor i alla åldrar kan bli smittade av viruset, men hittills har barn blivit påverkade i mindre utsträckning än vuxna. 

Hur ska jag prata med mina barn om det som händer? Världshälsoorganisationen föreslår följande som ett exempel kring vad man kan säga till sina barn: “Du måste stanna hemma/stanna på sjukhuset ett tag eftersom det är säkrare för dig och dina vänner. Jag vet att det kan kännas svårt, och kanske till och med läskigt eller lite tråkigt ibland, men vi måste följa reglerna för vår egen och andras säkerhets skull. Snart kommer allt vara som vanligt igen.”

Vi fortsätter självklart bevakningen kring coronavirusets påverkan och framfart i vår verksamhet och ser till att hjälp och stöd finns på plats.

*Artikeln kommer att uppdateras löpande.

Vill du stödja vårt arbete för människor i kris- och katastrofområden? Ge ett bidrag till vår katastroffond.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2020-03-18

Liknande

Artikel

Jan Bardell ny styrelseordförande i SOS Barnbyar

SOS Barnbyar Sverige har valt Jan Bardell till ny styrelseordförande. Jan har lång erfarenhet från uppdrag inom näringslivet.

Läs mer här

Nyhet

Familjer evakuerades från Charkiv

SOS Barnbyar har evakuerat 17 familjer från våldet i Charkiv till västra Ukraina. Där har de fått boende för de närmaste månaderna. Nu slipper barnen höra flyglarmen under nätterna.

Läs mer här

Artikel

Solpaneler som förändrar livet

I Moçambique lever över hälften av befolkningen utan elektricitet. Och vid 18-tiden blir det kolsvart. Två familjer som hittills levt utan elektricitet är Ezedias och Cacildas. De går SOS Barnbyars yrkesutbildning i montering av solpaneler och hoppas kunna bidra både till mer elektricitet i närsamhället, effektivisera sina företag inom sömnad och försörja sina familjer.

Läs mer här