Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Akut hjälp till barn i katastrofområden

Läget är akut i Moçambique!

Cyklonen Idai som drog in över södra Afrika i mitten av mars har lämnat området i total förödelse. FN beskriver cyklonen som en av de värsta katastroferna på södra halvklotet, och området befinner sig nu i ett katastrofläge med över 600 döda och hundratusentals personer som väntar på hjälp på grund av separation och förödelse – många av dem barn. På bara en månad har 5 000 fall av kolera har rapporterats och ökar för varje dag som går. Så många som 1,85 miljoner personer beräknas vara drabbade och 240 000 hus förstörda. Barn och vuxna som förlorat sina hem och i många fall sett sina familjer splittrats behöver vår hjälp.

Ge en gåva idag och ge barnen en trygghet, mitt i katastrofen!

Det här gör vi på plats

Barnen i våra barnbyar i Moçambique, Malawi och Zimbabwe är alla fysiskt oskadda men många av barnen är traumatiserade på grund av katastrofen. För de familjer som ingår i våra familjestärkande program är läget värre – 80 procent har förlorat sina hem och 100 procent är påverkade av katastrofen. I vårt nödhjälpsprogram ingår just nu 4 200 barn och 1 100 vuxna. Arbetet handlar framför allt om att skapa barnvänliga platser där barnen får känna sig trygga – med viktig tillgång till skola och lek.

De barnvänliga platserna fokuserar även på:
• Traumahantering för att stärka barnens sociala och mentala hälsa
• Utbildning för att förebygga spridning av sjukdomar
• Att öka kunskapen för att motverka könsbaserat våld och ge stöd de som har blivit utsatta

Ge en katastrofgåva!

Så här gör ditt katastrofbidrag skillnad.

Våra nödhjälpsprogram fokuserar på att återförena familjer, ta hand om barn som blir föräldralösa samt upprätta barnvänliga platser.

Insatserna innebär även distribution av mat och hygienartiklar, näringstillskott, mediciner och andra förnödenheter.

När en insats är färdigfinansierad använder SOS Barnbyar pengarna där behoven är som störst.

Flyktingkrisen i Venezuela: Barnen drabbas hårdast

"Flyktningskrisen har pågått länge och ser ut att öka i omfång. Ingen vet hur många barn som har separerats från sina familjer. Myndigheterna har idag inget system för att ta hand om ensamma flyktingbarn. Många barn känner inte till något annat än ett liv på flykt, och kommer troligen inte att uppleva något annat under sin barndom."

Läget just nu

Katastrofen i Indonesien

”Vi vet att många inte kan bo i sina hem. Det är fortfarande efterskalv och osäkert att vistas i regionen. Barnen och familjerna behöver ställen där de kan känna sig säkra”.

Läs mer