Bidra till ett långsiktigt arbete i en akut situation

När en naturkatastrof eller konflikt inträffar är det alltid barnen som drabbas hårdast. Ditt bidrag till Katastroffonden gör att vi snabbt kan komma igång med långsiktiga insatser och rädda liv i krisdrabbade områden.

Just nu samlar vi in pengar för att hjälpa Rohingya-barnen som tvingats fly tortyrliknande förhållanden i Burma och nu befinner sig i överfyllda flyktingläger i Bangladesh. Nu behöver de akut hjälp. Monsunregnet hotar flyktinglägrena och många riskerar att skadas. Med ett bidrag från dig kan vi rädda liv och ge dessa utsatta barn en plats där de kan känna sig trygga.

Så här gör ditt bidrag skillnad.

Våra nödhjälpsprogram fokuserar på att återförena familjer, ta hand om barn som blir föräldralösa samt upprätta barnvänliga platser.

Insatserna innebär även distribution av mat och hygienartiklar, näringstillskott, mediciner och andra förnödenheter.

När en insats är färdigfinansierad använder SOS Barnbyar pengarna där behoven är som störst.