Bli barn eller byfadder

Gör skillnad varje månad

Som fadder bidrar du varje månad till vårt långsiktiga arbete för att fler barn ska få växa upp i trygghet. Eftersom ditt stöd kommer regelbundet ger ditt bidrag så mycket mer än själva månadssumman.

Som byfadder följer du livet i en viss barnby och som barnfadder följer du ett barn i en av våra barnbyar, Fadderbidraget används bland annat till kläder, skolgång, sjukvård och lön till SOS-föräldrar och annan personal som på olika sätt stöttar barnet.

En del av fadderbidraget används även där det bäst behövs i SOS Barnbyars övriga internationella verksamhet. Det kan exempelvis handla om att täcka kostnader i andra barnbyar. Denna fördelning säkerställer finansieringen av hela vår verksamhet.

Insatser du möjliggör som fadder:

  • Utbildning
  • Sjukvård
  • Psykosocialt stöd
  • Familjestöd
  • Mikrolån
  • Förebygga fattigdom och sjukdom 

 

Ditt bidrag ger oss möjlighet att finnas kvar så länge vi behövs. Det gör det möjligt för oss att planera långsiktiga insatser för att ge barn en trygg grund att växa på, vilket i sin tur ökar chanserna för att de i sin tur ska kunna ge sina framtida barn en trygg barndom. På så sätt gör du som fadder skillnad för hela samhällen.

Effekten av ditt fadderskap

En familj med två barn och två vuxna.

Familjer stöttas så att de kan hålla ihop och föräldrarna kan finnas där för sina barn.

God omsorg för barn i en familj.

Barn som är ensamma får en familj och ett tryggt hem i vår omsorg.

Vi påverkar regeringar och beslutsfattare. Står upp för barns rättigheter.

Vi påverkar regeringar och beslutsfattare för barns rättigheter.

Så här gör vi

Vi anpassar vårt stöd efter barnens behov. Om de har möjlighet att bo kvar hos sin familj, men familjen kanske behöver stöd att försörja sig och ta sig ur fattigdom så stöttar vi med det. Då har vi familjestärkande program som stöttar med till exempel mikrolån för att starta en egen verksamhet och skolgång till barnen. Om barnen inte kan bo kvar med sin familj eller sina släktingar ser vi till att de får en familj i en av våra barnbyar. Där får de stöd utifrån sina individuella behov. Och det ger resultat! Kolla här 👇

90%

Bryter fattigdomsspiralen

90 % av de som tidigare varit med i våra program ger sina egna barn en trygg uppväxt, tack vare att de själva vuxit upp i en trygg miljö. Vi gör skillnad i generationer framåt.

80%

Möjliggör självförsörjning

80 % av de som tidigare varit med i våra program har utbildat sig och skapat förutsättningar för ett stabilt arbetsliv.

80%

Så här mycket går till ändamålet

80 % av förra årets insamling gick direkt till att stötta barnen. 19% gick till administration och insamling, vilket bland annat inkluderar rekrytering av fler faddrar och givare.

Artikel

Baby Moto räddade sonen

Många små barn i Togo riskerar sina liv på grund av undernäring – något som Baby Moto arbetar för att bekämpa. När Ahoefas son bara var tre månader höll han på att dö av just det. Räddningen blev barnmorskorna på motorcykel.

Läs mer här

Artikel

Pappaprogram stärker papporna

I Peru är machokulturen stark och ensamstående pappor stigmatiseras ofta. Det vill vi ändra på genom vårt program ”active fatherhood”.

Läs mer här

Artikel

Dubbel familjeförsörjare – alltid nära till bus

Hon försörjer familjerna genom att sälja livsmedel från ett matstånd samt driver en butik och en restaurang som ligger längs en trafikerad väg i en av Somalilands kuststäder. Hodan är mycket omtyckt där de bor och hon lockar många kunder till sin butik med sitt glada bemötande och hjärtliga skratt. Hon ger sina kunder mycket &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/fadder/barn-och-by-fadder/">Continued</a>

Läs mer här

Artikel

Hon drömde om att bli en av flickorna med skolväska på axeln

Husen i barnbyn där Ary bor är varma och välkomnande. När hon kom dit som fick hon äntligen den trygghet hon förlorat efter att båda henne biologiska föräldrar dött. Innan hon kom till barnbyn bodde hon med sin faster, som hade knappa resurser, en bit utanför huvudstaden. Ary kunde inte gå i skolan och det &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/fadder/barn-och-by-fadder/">Continued</a>

Läs mer här

Vanliga frågor om fadderskap

Vad händer efter att jag anmält mig som fadder?

Efter att du har blivit fadder får du ett välkomstsms och ett välkomstmejl därefter får du löpande uppdateringar om vad som sker i våra program t.ex genom våra nyhetsbrev via mejl.

Har du valt att följa en barnby eller ett barn kommer du även att få ett välkomstbrev med mer information om ditt fadderskap. Därefter får du information direkt från barnbyn två gånger per år; under sommaren och runt jul.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på [email protected] eller 08-545 832 04.

 

 

Hur används mina pengar?

Tillsammans med dig ser vi till att familjer får hålla ihop genom att stärka föräldrar för att förhindra att de tvingas ge upp sina barn. Om det värsta redan har hänt ser vi till att barn får växa upp i trygghet i en av våra barnbyar.

Fadderbidrag som inte går till en specifik barnby används där behovet är som störst just nu och hjälper oss i vårt internationella arbete för en framtid där alla barn får växa upp i trygghet.

Om du valt att följa ett barn eller en barnby går merparten av fadderbidraget till barnbyn. Där används det bland annat till utgifter för kläder, skolgång, familjestärkande program och sjukvård samt som lön till barnbyföräldrar, läkare och psykologer. En del av fadderbidraget används även där det bäst behövs i SOS Barnbyars övriga internationella verksamhet. Det kan exempelvis handla om att täcka kostnader i andra barnbyar. Denna fördelning säkerställer finansieringen av hela vår verksamhet.

Hur länge varar mitt fadderskap?

Att vara fadder är ett frivilligt åtagande. Du väljer själv hur länge du vill vara fadder och kan när som helst avsluta ditt fadderskap genom att ta kontakt med oss.

Hur vet jag att pengarna kommer fram?

SOS Barnbyar har ett 90-konto vilket innebär att vi är kontrollerade och godkända av Svensk Insamlingskontroll. De har bestämt att maxgränsen för administrations- och insamlingskostnader för insamlingsorganisationer får ligga på högst 25 procent av de insamlade medlen. Vi granskas även årligen av oberoende revisorer som bland annat har till uppgift att kontrollera att vi följer god redovisningssed samt att vi har väl fungerande interna rutiner.

Under 2022 låg insamlings- och administrationskostnaderna på 19 procent och 80 procent kunde användas till organisationens livsviktiga och långsiktiga arbete runt om i världen. Om du vill läsa mer om vår ekonomi så kan du läsa den senaste årsredovisningen. Den hittar du här.

Var hittar jag mer information?

Vill du läsa mer om SOS Barnbyar kan du besöka följande sidor: