Året i korthet 2022

Så mycket samlade vi in 2022

391 miljoner

390 657 604  kronor samlade vi in.

80%

Så mycket betalades ut till ändamålet.

Administration och insamling 19%

Barnby

69 200 barn
fick ett tryggt hem i en barnby eller
någon av våra andra alternativa omsorgsformer.

Familjestärkande stöd

512 500 individer
fick stöd genom våra
familjestärkande program.

Skolbok, penna, linjal

195 500 barn 
och unga tog del av våra utbildningsinsatser.

Det är våra fantastiska givare och partners som gör arbetet möjligt!

 

Så fördelades bidragen under 2022

Cirkeldiagram som visar vart SOS Barnbyars bidrag under 2022 kom från.

Humanism och solidaritet i fokus när världen utmanar

Situationen för barn har förvärrats under 2022, särskilt för de som redan har det svårt. I den turbulenta omvärld vi lever i idag är det därför viktigare än någonsin att humanism och solidaritet är med oss i allt vi gör. Styrelseordförande Michael Wandy Karlsson och generalsekreterare Anna Ernestam summerar året som gick.

År 2022 ställdes mänskligheten inför stora utmaningar.

Kriget i Ukraina, torkan på Afrikas horn och översvämningarna i Pakistan är bara några exempel. Lägg där till det skärpta säkerhetsläget, ökad inflation, höjda elpriser och stigande räntor – samtidigt som biståndet förändras.

När behoven och ojämlikheten ökar i världen måste vi fortsätta kämpa för en humanistisk människosyn och alla människors lika värde, oavsett vem man är och var i världen man bor. Att stå upp för varandra och göra en insats
för någon som har det sämre än du, är själva lösningen om vi vill skapa en positiv förändring. Något vi behöver påminnas om.

Det vi tillsammans gjort under 2022 har varit avgörande för många. Inte bara de tusentals ukrainare vi kunnat ge skydd i våra program runt om i Europa och de familjer på Afrikas horn som fått tillgång till rent vatten och akut nödhjälp. Utan också för de barn som fått mer närvarande och engagerade pappor genom programmet ”active fatherhood” där machokulturer och förlegade könsroller bryts.

”Långsiktigheten är en av våra främsta styrkor.”

Barn och unga har kunnat uttrycka sin mening genom olika ungdomsråd och andra insatser vi gjort för att stärka barns delaktighet. Familjer som riskerar att splittras har stöttats med till exempel mikrolån för att skapa en inkomst eller skolavgift för att deras barn ska kunna utbilda sig. Allt detta påverkar inte bara det enskilda barnet och familjerna i sig, utan även samhällen i stort. Långsiktigheten är en av våra främsta styrkor.

Vi kan inte skydda oss från katastrofer. Men när samhällen rustas på sikt står de också stadigare när något väl inträffar. Det är så vi tillsammans skapar en positiv förändring – och samtidigt står upp för humanism och solidaritet. Det är viktigare än någonsin och själva kärnan för det som SOS Barnbyar arbetar för varje dag.

Stort tack för att du är med oss.

Anna Ernestam, generalsekreterare SOS Barnbyar.

Anna Ernestam, Generalsekreterare 

Michael Wandy Karlsson, ordförande SOS Barnbyar

Michael Wandy Karlsson, Ordförande

Vi stärker barn världen över

SOS Barnbyar når barn i närmare 140 länder i världen, bland annat genom fadderskapsprogram som stöttas av givare i Sverige. SOS Barnbyar i Sverige har ett extra nära samarbete med SOS-organisationer i ett femtontal av dessa länder, där vi stöttar strategiskt så att de ska kunna bedriva egen insamling på sikt. Några av dem är på god väg att stå på egna ben och några har fortsatt stora behov av stöd.

Världskarta.

Artikel

”Det är en bra förändring”

Séngio, 26 år, är en av papporna som just nu deltar i programmet ”active fatherhood” i Moçambique. Han är gift och har två små döttrar som ännu inte börjat skolan. Den lilla familjen bor tillsammans med hans egna föräldrar och syskon; ett generationsboende med tydliga, nedärvda strukturer och attityder kring kvinnans roll i hemmet.

Läs mer här

Artikel

Ung entreprenör som tänker utanför boxen

Mouhamed är en ung entreprenör som vill bidra till ett mer hållbart samhälle. Han deltar ett av våra program och får stöd i sitt entreprenörskap.

Läs mer här

Nyhet

Afrikas horn står på gränsen till svält

Afrikas horn, ett område som omfattar norra Kenya, Somalia och delar av Etiopien, upplever just nu den värsta torkan på över 40 år. Regnet väntas i oktober-december, men om regnet inte kommer står regionen inför den femte uteblivna regnsäsongen i rad.

Läs mer här

Artikel

En mammas hårda arbete för att nå sina mål

Gloria har ständigt ett leende på läpparna. Hon säljer grönsaker för att försörja sig och vill i framtiden bli eventplanerare och driva ett eget bageri. Men för att nå hit var hon tvungen att passera ett vägskäl i livet, ett vägskäl som blev början till något nytt.

Läs mer här