Nyheter och artiklar

Kategorier
Vad vill du läsa om?

Nyhet

Flyktingkrisen i Venezuela: Barnen drabbas hårdast

Varje dag flyr flera tusen barn och vuxna över gränsen från Venezuela till Colombia och många barn har förlorat sina familjer. Det råder en stor brist på mat och läkemedel för de människor som är kvar i Venezuela och humanitär hjälp kommer inte in i landet. Situationen i Venezuela är akut och totalt har flera &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/flyktingkrisen-i-venezuela/">Continued</a>

Läs mer här

Artikel

Hur kan man engagera sina medarbetare?

Hållbarhet är en viktig fråga för många företag och för många är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare.

Läs mer här

Artikel

Styrkan hos en kärleksfull mamma

När Jaminas man plötsligt dog stod hon helt ensam med sina tre barn i Casablanca, Marocko. Utan utbildning eller arbetslivserfarenhet var Jamina tvungen att göra det hon lovat sig själv att aldrig göra. Hon var tvungen att ta sina två äldsta barn ur skolan, så att de kunde hjälpa till med familjens försörjning. Jamina bestämde sig &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/styrkan-hos-en-karleksfull-mamma/">Continued</a>

Läs mer här

Nyhet

Om alla unga ska inkluderas krävs social innovation

Unga som växt upp i samhällsvård har alltför ofta små möjligheter till en etablering på arbetsmarknaden. SOS Barnbyar uppmanar därför offentliga instanser och näringsliv till samtal om socialt innovativa lösningar. Mål 8.6 i FN:s globala mål för en hållbar utveckling, SDG 2030, ska främja ungas anställning, utbildning och praktik och till 2020 väsentligt minska den &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/unga-inkluderas-social-innovation/">Continued</a>

Läs mer här

Artikel

Zambia: Kraften i en bulldeg

Varje morgon går mamma Ines, 44 år, upp klockan fem. Hon blandar stora mängder mjöl, socker och vatten till en deg som hon låter jäsa hemma i huset i Livingstone i Zambia. Därefter placerar hon degskålen på huvudet och går ner till marknaden. Där gräddar hon plåt efter plåt med bullar i sitt marknadsstånd. Bullförsäljningen &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/kraften-i-en-bulldeg/">Continued</a>

Läs mer här

Nyhet

SOS Barn: Nytt nummer ute nu!

Ladda ner och läs tidningen som PDF här &nbsp;

Läs mer här

Nyhet

SOS Barnbyar aktiverar social innovation med Hubbsters digitala metod 

Barnrättsorganisationen SOS Barnbyar&nbsp;Sverige vill nå dubbelt så många barn till 2020. För att lyckas ställer man om organisationen&nbsp;till&nbsp;ett ekosystem inom social innovation med fokus på innovativa lösningar, med och för barn, som också engagerar kunder.&nbsp;För att&nbsp;säkra genomförandet av&nbsp;innovationsstrategin&nbsp;och&nbsp;engagera medarbetarna i utmaningen&nbsp;används&nbsp;SaaS-bolaget&nbsp;Hubbsters digitala&nbsp;metod,&nbsp;Hubbster:Activate. Den tid då&nbsp;traditionella&nbsp;insamlings- och programorganisationer&nbsp;kunde skruva upp insamling och månadsgivande några grader år &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/sos-barnbyar-aktiverar-social-innovation-med-hubbsters-digitala-metod/">Continued</a>

Läs mer här

Artikel

Barn har rätt till en trygg uppväxt

  För 29 år sedan antogs FN’s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) som bland annat fastställt att barn som inte kan växa upp med sina föräldrar har rätt till speciell vård och omsorg. SOS Barnbyar arbetar för att barn som förlorat förälders omsorg ska få den rättigheten tillgodosedd, på bästa möjliga sätt. I artikel 20 &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/barn-har-ratt-till-en-trygg-uppvaxt/">Continued</a>

Läs mer här