Kategori: Nyhet

Kategorier
Vad vill du läsa om?

Nyhet

Barnvänliga platser ger barn i Aleppo frist från kriget

Intensiva strider i staden Aleppo gjorde att SOS Barnbyars barnvänliga plats (Child Friendly Space) i Aleppo för barn på flykt fick stängas i april 2016. Striderna gjorde också att barn som bodde på SOS Barnbyars tillfälliga vårdcenter i Aleppo fick evakueras till Damaskus. Augusti 2016 kunde utomhusaktiviteter för interna barnflyktingar återupptas i Aleppo och i &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/barnvanliga-platser-ger-barn-i-aleppo-frist-fran-kriget/">Continued</a>

Läs mer här

Nyhet

Ny barnby i Damaskus tryggt hem för elvaåriga Dania

177 barn bor i SOS Barnbyars nya barnby i Damaskus. Barnen har förlorat sina familjer eller kan på grund av den extrema situationen inte längre bo tillsammans med sina föräldrar. Ett av de barn som lever i barnbyn i Damaskus är elvaåriga Dania, som också har sina två mindre syskon i byn.

Läs mer här

Nyhet

Stöd till föräldrar gör att över 500 barn kan gå i skolan i Syrien

Nöden är mycket stor bland stora delar av Syriens befolkning och framförallt drabbas barnen hårt. Det fattas mat, rent vatten och mediciner och mer än hälften av alla skolor i Syrien har förstörts under kriget. Många barn har också förlorat en, eller båda föräldrarna. Tack vare SOS Barnbyars långa närvaro i Syrien kan vi också &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/stod-till-foraldrar-gor-att-over-500-barn-kan-ga-i-skolan-i-syrien/">Continued</a>

Läs mer här

Nyhet

Ungdomar i konferens mot ungdomsarbetslöshet

Mer än 65 procent av befolkningen på den Afrikanska kontinenten är under 35 år och enligt siffror från the African Development Bank är 480 miljoner av dem ungdomar. Endast 3 miljoner av ungdomarna idag har ett avlönat arbete. Utan avlönat arbete är det mycket svårt för unga människor att ta sig ur fattigdom och skapa &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/ungdomar-i-konferens-mot-ungdomsarbetsloshet/">Continued</a>

Läs mer här

Nyhet

Mindre skador på barnbyhus efter översvämning i Nepal

Efter översvämningar i östra Nepal i veckan rapporterar Ishwori Sharma, nationell chef för SOS Barnbyar Nepal, om händelsen.

Läs mer här

Nyhet

Barn och personal i SOS Barnbyar oskadda efter jordskred i Sierra Leone

Barn och personal i SOS Barnbyar har klarat sig oskadda och inga skador på verksamheten har rapporterats. Många av barnen från barnbyarna i Bo och Makeni befann sig i Freetown på sommarsemester men barnbymammor och socialarbetare har följt upp var barnen befinner sig och att de är i säkerhet. De som behöver får psykologiskt stöd &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/barn-och-personal-i-sos-barnbyar-oskadda-efter-jordskred-i-sierra-leone/">Continued</a>

Läs mer här

Nyhet

Europas osynliga barn – tusentals unga väntar på besked

År 2015 upplevde Europa den största flyktingvågen sedan andra världskriget. Tusentals människor flydde krig, våld och fattigdom och kom till Europa för att söka skydd och ett nytt liv. 75 procent av alla barn som sökte asyl i Italien år 2015 var ensamkommande barn. 2016, och de två första månaderna i 2017, hade den siffran ökat till 92 procent.

Läs mer här

Nyhet

SOS Barnbyar driver flera hem för ensamkommande flickor och pojkar i Grekland

Idag hjälper den personliga erfarenheten honom att förstå de svårigheter som barnen möter varje dag, medan för barnen som bor på hemmet är han en förebild som förstår deras problem. Mohammed ansvarar för ett av fyra av SOS Barnbyars hem för ensamkommande flyktingbarn i Grekland. De erbjuder heltidsanställd personal, psykologer, kulturmedlare och advokater specialiserade på &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/sos-barnbyar-driver-flera-hem-for-ensamkommande-flickor-och-pojkar-i-grekland/">Continued</a>

Läs mer här

Nyhet

SOS Barnbyar i Almedalen – Etablering av barn på flykt

SOS Barnbyar lyfter aktuell och angelägen fråga i Almedalen – etablering av barn på flykt SOS Barnbyar arrangerar tre seminarier under politikerveckan i Almedalen, alla tre med fokus på en av vår tids mest angelägna frågor – hur vi kan stötta ensamkommande barn på flykt att etableras i nya länder. Idag beräknas ungefär 28 miljoner &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/program_almedalen2017-2/">Continued</a>

Läs mer här