Kategori: Nyhet

Kategorier
Vad vill du läsa om?

Nyhet

Familjer evakuerade efter cyklon i Moçambique

SOS Barnbyar Moçambique rapporterar att alla barn och personal i byn i Inhambane är oskadda och säkra efter att den kraftiga tropiska cyklonen Dineo dragit över landets södra kustprovinser i förra veckan. Cyklonen Dineo orsakade omfattande skador när den passerade genom provinserna Inhambane och Gaza i Moçambique. Nästan samtliga 15 byggnader i SOS barnby Inhambane skadades &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/familjer-evakuerade-efter-cyklon-i-mocambique/">Continued</a>

Läs mer här

Nyhet

Musikhjälpen ger utbildning åt barn på flykt i Niger

Tusentals barn och vuxna är på flykt undan krig och terror i Niger. Nu har SOS Barnbyar tack vare Musikhjälpen och Radiohjälpen fått 1,3 miljoner kronor för att barn på flykt i Niger ska få gå i skolan. SOS Barnbyar har bedrivit nödhjälp i området sedan 2015. Hittills har vi erbjudit skydd, psykologiskt stöd, hälsovård, &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/musikhjalpen-ger-utbildning-at-barn-pa-flykt-i-niger/">Continued</a>

Läs mer här